מרכז ההודעות הוא תכונה חדשה שנוספה ב- Mac Mountain Lion. זה מאפשר לך לקבל הודעה מיישומים שונים. כמה אנשים ימצאו את זה שימושי בעוד רבים אחרים ימצאו אותו חסר תועלת. אם אתה שייך האחרון, הנה דרך קלה להסיר את מרכז ההודעות ולחזור בחזרה את שטח סמל קטן במגש המערכת שנמצאת על ידי סמל מרכז ההודעות.

פתח מסוף והקלד:

 launchctl unload -w /System /Library/LaunchAgents/com.apple.notificationcenterui.plist 

זהו זה. מרכז ההודעות (והסמל שלו) ייעלמו באופן קיצוני משולחן העבודה שלך.

כדי לאחזר אותו בחזרה, להחליף את " unload " עם " load "

 launchctl load -w / System /Library/LaunchAgents/com.apple.notificationcenterui.plist 

זה היה קל, לא?